Izkoristite informacije na portalu za svoj poslovni razvoj!
Če želite v naslednjo fazo poslovnega razvoja (kot podjetje ali kot posameznik), potem najbrž potrebujete novo znanje in svetovanje ter coaching.

Tukaj lahko dobite VSE to.

Začnite z ogledom BREZPLAČNIH video seminarjev. Potem pa me kontaktirajte za pomoč pri prenosu v prakso.

VODENJE (Turbo direktor: “Brez vodenja vse počasi preide v kaos!”)
Vodenje (drugih in samega sebe!) je v temelju poslovnega uspeha.

Poslovni vodja mora obvladati vodenje kot tako, upravljanje s časom, vodenje sestankov, vodenje projektov in še kaj.

Jasno mu mora biti strateško planiranje/vodenje in operativno planiranje/vodenje.

Razumeti mora vsa poslovna področja (predvsem pa marketing, prodajo in finance).

Do določene mere mora razumeti človeško psihologijo, ker mora voditi, motivirati in nagrajevati ljudi.

Spoznajte bistvo vodenja v nekaj minutah. Poglejte si kratek video seminar (1.del od 3) tukaj in zdaj.

MARKETING (Turbo direktor: “Brez marketinga je prodaja neučinkovita!”)
Spoznajte, kako marketing dela prodajo učinkovito. In zakaj marketing ni strošek, ampak investicija.

Marketing je stopil v digitalno ero, ampak temeljna pravila ostajajo isto kot v časih, ko so tiskali letake in objavljal oglase v tiskanih medijih.

S tem razumevanjem lahko ostane marketing v podjetju kor strateška funkcija in ga ni treba dati v celoto izvajati marketinški agenciji (kar je zelo nevarno!!!).

Spoznajte bistvo marketinga v nekaj minutah. Poglejte si kratek video seminar (1.del od 2) tukaj in zdaj.

PRODAJA (Turbo direktor: “Brez prodaje v podjetje ne priteče denar!”)
Spoznajte temeljne zakonitosti, na katerih stoji uspešna in učinkovita prodaja.

Obstaja namreč univerzalni prodajni proces, ki se ni spremenil od časa izvedbe prve prodaje pred mnogimi tisočletji.

Mnogi so izgubljeni v uporabi modernih pristopov v prodaji. Izkaže se, da so vsi ti pristopi samo nadgradnja temeljnega procesa. Če tega obvladate, je vse ostalo »mala mal’ca«.

Spoznajte bistvo prodaje v nekaj minutah. Poglejte si kratek video seminar (1.del od 2) tukaj in zdaj.

FINANCE (Turbo direktor: “Brez obvladovanja financ se ne ve, kdo pije in kdo plača!”)
Če ne razumete poslovnih financ, ne morete (ne smete!) biti v managerski vlogi, ker lahko to ogrozi delovanje podjetja.

Finance niso računovodstvo. Kdor razume in obvlada finance, lažje zagotovi delovanje podjetja v vseh poslovnih situacijah.

Za osnovno razumevanje financ ni potreben MBA, ampak samo zdrava kmečka pamet in nekaj ur učenja pravih vsebin.

Spoznajte bistvo financ v nekaj minutah. Poglejte si kratek video seminar (1.del od 5) tukaj in zdaj.

KOMUNICIRANJE (Turbo direktor: “Brez dobrega komuniciranja ni dobrega prenosa informacij!”)
Šele primerno komuniciranje daje željene rezultate.

Razumeti je treba verbalno in neverbalno komuniciranje. Pisno in ustno. Formalno in neformalno.

Obvladati je treba poslovni (na)govor, prezentacije (brez vsega, na tabli, s Powerpointom itd.), reševanje konfliktov in še marsikaj.

Pod komuniciranje damo lahko tudi pogajanja, čeprav bi lahko šla tudi pod prodajo.

Spoznajte bistvo komuniciranja v nekaj minutah. Poglejte si kratek video seminar tukaj in zdaj.

TURBO COACHING (Turbo direktor: “Brez dobrega coachinga je prenos v prakso bolj piškav!”)
Poslovno izobraževanje je teorija.

Poslovno svetovanje je prilagoditev teorije za specifično situacijo.

Poslovni coaching pomaga pri prenosu v poslovno prakso!

V video posnetku si poglejte mojo definicijo coachinga, ki se razlikuje od standardne.

Posledično se tudi moj Turbo coaching razlikuje od standardnega coachinga.

Dostop do dodatnih informacij o Turbo coachinga in njegovih koristi za vas dobite ob registraciji.

TURBO DIREKTOR: “Ja, jaz sem dal vse gornje izjave in stojim za njimi 100%!”
  • Vodenje podjetja obvladam na TURBO način.
  • Vodenje podjetja je zame umetnost in znanost.
  • Sledim temeljnim zakonom poslovanja.
  • Razumem, da je potrebno neprestano izobraževanje in usposabljanje.
  • S poslovnimi svetovalci in coachi sodelujem po potrebi in z razumevanjem, da lahko doprinesejo k rezultatom, če so pravilno uporabljeni.
  • Poslovni rezultati mojega podjetja so nadpovprečni.
RB Consulting = Več kot svetovanje = Turbo coaching

RB Consulting = Več kot svetovanje = Turbo coaching

Pin It on Pinterest

Share This